“De bronsttijd van het hert in het massief van Saint-Hubert is een heel intense periode. Het burlen wordt dan ook steeds door meer mensen beluisterd en gevolgd. Maar het is juist in deze uitputtende periode dat rust en kalmte voor de dieren essentieel zijn. Daarbij komt nog dat in bepaalde gebieden ook een selectieve jacht gehouden wordt.
Daarom is er een perimeter uitgestippeld en afgebakend met affiches waarin de toegang verboden is tussen 17u00 en 9u00 behalve op de speciaal daarvoor voorziene luisterplekken (zie kaart op website www.cristhubert.be).
Gelieve deze beperkingen, die maar duren van 8 tot 30 september, te respecteren.
Ze zijn er in het belang van de dieren, maar ook voor uw veiligheid, zodat u optimaal kunt genieten van deze unieke momenten.

Uw medewerking is van groot belang voor de rust van de fauna gedurende dit bijzonder gevoelige periode. Bij voorbaat dank!”

Uit: www.criesthubert.be

Vindt hier de arrangementen in het"Forêt de Saint-Hubert"